Roy

Roy

“Alles wat we bij iClaim doen, doen we vanuit de gedachte dat je het liefst in je eigen systeem blijft werken en zo min mogelijk moet aanpassen in de huidige procedures.”

Door jarenlange ervaring op de schadeafdeling van diverse leasemaatschappijen ontstond bij mij de frustratie dat veel handelingen meerdere malen moesten worden uitgevoerd. Vaak werden hele dossiers overgetypt in andere systemen en over het algemeen ging er veel tijd verloren aan telefoon- en mailverkeer.

Dat wilde ik veranderen door systemen automatisch met elkaar te laten communiceren en alle partijen inzicht te laten hebben in één digitaal schadedossier.

Met iClaim is dat gelukt!